Create query
This part works in the same way as advanced search.
Create query
  • Free text AX
  • And
   Person AX
  • And
   Person, id AX
  • And
   Title AX
  • And
   Series AX
  • And
   Public defence date AX
   • -
   • Kommande disputationer
   • Last 7 days
   • Last 30 days
   Within the period
   -
  • And
   Last updated AX
   • -
   • Last 7 days
   • Last 30 days
   Within the period
   -
  • And
   Project AX
  • And
   Research group AX
  • And
   Funder AX
   • -
   • .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur)
   • A multiscale, cross‐disciplinary approach to the study of climate change effect on ecosystem services and biodiversity
   • AFA Försäkring
   • Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse
   • Astma- och Allergiförbundet
   • AstraZeneca
   • Australian Research Council
   • Baltic Ecosystem Adaptive Management (BEAM)
   • Barncancerfonden
   • Barndiabetesfonden
   • Bertil & Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik
   • Berzelii Centre EXSELENT
   • Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF)
   • BillerudKorsnäs AB
   • Bio4Energy
   • BioCARE - Biomarkers in Cancer Medicine Improving Health Care Education and Innovation
   • Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate
   • Birgit och Gad Rausings stiftelse för Humanistisk Forskning
   • Boverket
   • Brandforsk
   • Breast Cancer Research Foundation, BCRF
   • Bridging Research and Practice for Better Health: The Comprehensive Care Science Centre
   • Brottsoffermyndigheten
   • Cancer- och Allergifonden
   • Cancerfonden
   • Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning
   • Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse
   • Center for genomic and proteomic medicine
   • Center for Integrated Cancer Studies at Karolinska Institutet - an environment for translational cancer research
   • Center for Regenerative Medicine
   • Centrum för Idrottsforskning
   • Cerbof
   • Chalmers Energy initiative
   • Chalmers Nano‐initiative
   • Chalmers Sustainable Transport Initiative
   • Cognitive and Motor functions in Health and Disease during the Lifespan
   • Crafoordska stiftelsen
   • CUGS (National Graduate School in Computer Science)
   • Danmarks Grundforskningsfond
   • Demensförbundet
   • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
   • Diabetesförbundet
   • Domsjö Fabriker
   • Ecosystem Approach to the Baltic Sea (Upphört/Closed 2010)
   • Ecosystem dynamics in the Baltic Sea in a changing climate perspective - ECOCHANGE
   • Ekhagastiftelsen
   • Eli Lilly
   • ELLIIT - The Linköping‐Lund Initiative on IT and Mobile Communications
   • Energimyndigheten
   • Epidemiology for health (EpiHealth): for Innovation and Excellence in Open-Access, Basic-Translational and Applied Epidemiological Research
   • Epidemiology: from mechanism to prevention, from surveillance to safety
   • Erna och Victor Hasselblads Stiftelse
   • eSSENCE - An eScience Collaboration
   • EU, Europeiska forskningsrådet
   • EU, FP7, Sjunde ramprogrammet
   • EU, Horisont 2020
   • European Science Foundation (ESF)
   • EXODIAB - Excellence of Diabetes Research in Sweden
   • Familjen Kamprads stiftelse
   • Folkhälsoinstitutet
   • Folkhälsomyndigheten
   • Forests and other plants
   • Forskningsrådet Formas
   • Forskningsrådet i Sydöstra Sverige, FORSS
   • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
   • Futurum - Akademin för hälsa och vård, Jönköpings län
   • Försvarsmakten
   • GlaxoSmithKline (GSK)
   • Google
   • Gunnar Ekströms stiftelse för numismatisk forskning
   • Gunnar Nilssons cancerstiftelse
   • Gunvor och Josef Anérs stiftelse
   • Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl tekniska högskolan (UU/KTH)
   • Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning (KVA)
   • Handelns utvecklingsråd
   • Havs- och vattenmyndigheten
   • Helge Ax:son Johnsons stiftelse
   • Hjärnfonden
   • Hjärt-Lungfonden
   • ICT - The Next Generation
   • Ifocus - innovation, forskning och utveckling i skola och förskola
   • Ingrid Asp Psoriasis Research Center
   • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
   • Integrated Transport Research Lab (ITRL)
   • International Interdisciplinary Materials Science Laboratory for Advanced Functional Materials
   • Interreg Nord
   • Interreg Sverige-Norge
   • Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
   • J. Gust. Richert stiftelse
   • Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse
   • Jerringfonden
   • Järnvägstekniskt Centrum (JVTC)
   • Karolinska Institutets Forskningsstiftelse
   • Kempestiftelserna
   • KK-stiftelsen
   • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
   • Konkurrensverket
   • Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (KVHAA)
   • Kungliga Vetenskapsakademien
   • Landstinget i Jönköping
   • Landstinget i Östergötland
   • Linköpings universitet
   • Linnaeus research environment CADICS
   • Länsförsäkringar AB
   • Magnus Bergvalls Stiftelse
   • Marcus Wallenbergs stiftelse för internationellt vetenskapligt samarbete
   • Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
   • Max Planck Gesellschaft
   • Medtronic, Sweden
   • Mistra - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
   • Mistra Urban Futures
   • Modelling initiative of the Bert Bolin Centre for Climate Change
   • ModElling the Regional and Global Earth system - MERG
   • Modelling, Visualization and Information Integration, MOVIII
   • MoRe Research
   • Multidisciplinary research focused on Parkinson’s disease - MultiPark
   • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
   • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
   • National initiative on Stem Cells for Regenerative Therapy
   • National Supercomputer Centre (NSC), Sweden
   • Natural‐Disaster Science
   • Naturvårdsverket
   • NERC - the Natural Environment Research Council
   • NIH (National Institute of Health)
   • Nordiska ministerrådet
   • Novo Nordisk
   • Paul Scherrer Institut, PSI
   • Polarforskningssekretariatet
   • Post- och telestyrelsen (PTS)
   • Program Energisystem
   • Ragnar Söderbergs stiftelse
   • Region Skåne
   • Region Värmland
   • Region Östergötland
   • Reumatikerförbundet
   • Riksantikvarieämbetet
   • Riksbankens Jubileumsfond
   • Riksförbundet HjärtLung
   • Rymdstyrelsen
   • SBUF - Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond
   • Science for Life Laboratory - a national resource center for high-throughput molecular bioscience
   • Security Link
   • Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
   • Socialstyrelsen
   • StandUp
   • StandUp for Wind
   • Statens institutionsstyrelse, SiS
   • Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo)
   • Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)
   • Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)
   • Stiftelsen Gamla Tjänarinnor
   • Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
   • Stiftelsen Landshövding Elof Lindbergs Fond
   • Stiftelsen Lars Hiertas Minne
   • Stiftelsen Längmanska kulturfonden
   • Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
   • Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
   • Stiftelsen Svenska Lantbrukarnes Olycksfallsförsäkringsfond (SLO-fonden)
   • Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
   • Stockholms läns landsting
   • Stora Enso
   • Strategic Initiative - Materials Science
   • Strålsäkerhetsmyndigheten
   • Sustainable Production Initiative
   • Sustainable use of mineral resources - securing the future
   • Sven Svenssons Stiftelse för numismatik
   • Svenska Akademien
   • Svenska artprojektet (ArtDatabanken, SLU)
   • Svenska institutet
   • Svenska Kardiologföreningen
   • Svenska läkaresällskapet
   • Svenska Röda Korset
   • Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF)
   • Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3)
   • Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
   • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
   • Sveriges läkarförbund
   • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
   • Swedish e‐Science Research Center
   • Swedish Institute of Computer Science, SICS
   • Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)
   • Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning
   • SweGRIDS - Swedish Centre for Smart Grids and Energy Storage
   • The Impact of Religion, Challenges for Society, Law and Democracy
   • The Middle East in the Contemporary World
   • The nanometer Structure Consortium at Lund University
   • The National Endowment for the Humanities (NEH)
   • The U‐Can Comprehensive Cancer Consortium
   • The Wenner-Gren Foundation
   • Tillväxtverket
   • Torsten Söderbergs stiftelse
   • Toward Person‐Centered Care in Long‐Term Illness: A Research Core Center
   • Trafikverket
   • Translational Program in Diabetes Research, Education and Care
   • TrenOp, Transport Research Environment with Novel Perspectives
   • Umeå kommun
   • Uppsala Russian Research Center
   • Utrikespolitiska institutet
   • U‐Care: Better Psychosocial Care at Lower Cost? Evidence-based assessment and Psychosocial Care via Internet, a Swedish Example
   • Vattenfall AB
   • Vetenskapsrådet
   • VINNOVA
   • Välfärd och livslopp
   • Västerbottens läns landsting
   • Västra Götalandsregionen
   • Vårdalstiftelsen
   • Wellcome trust
   • Wenner-Gren Stiftelserna
   • Wireless@kth
   • XPRES - Initiative for excellence in production research
   • ÅForsk (Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse)
   • Åke Wibergs Stiftelse
   • Önnesjöstiftelsen
   • Östersjöstiftelsen
Limit the search
Here you can limit your search. The search result will only contain publications that match all of the criteria (combined with the advanced search from above).
Limit the search
  • Full text
   Only documents with full text in DiVA
  • And
   Publishing year
   FromTo
  • And
   Organisation(id)
   • -
   • University of Kalmar (Closed down 2009-12-31)
   • Baltic Business School (Closed down 2009-12-31)
   • Department of Technology (Closed down 2009-12-31)
   • eHealth Institute, School of Human Sciences, University of Kalmar, (Closed down 2009-12-31)
   • Kalmar Maritime Academy (Closed down 2009-12-31)
   • School of Communication and Design (Closed down 2009-12-31)
   • School of Human Sciences (Closed down 2009-12-31)
   • School of Pure and Applied Natural Sciences (Closed down 2009-12-31)
   Include former name in search
  • And
   Series
  • And
   Research subject
   • -
   • Aquatic Ecology
   • Archaeology
   • Biochemistry
   • Biomedical Sciences
   • Biotechnology
   • Business Administration
   • Cell and Organism Biology
   • Comparative Literature
   • Computer Science
   • Cultural Economy
   • Design
   • Economics
   • Economy
   • Educational Science
   • Educational Science and Pedagogy
   • Electro Engineering
   • English
   • Environmental Chemistry
   • Environmental Engineering
   • Environmental Science
   • Evolutionary Biology
   • Health and Behavioural Sciences
   • Health and Physical Education
   • Health Informatics
   • History
   • Human Geography
   • Humanities and Social Sciences
   • Immunology
   • Informatics
   • Journalism
   • Maritime Science
   • Marketing
   • Mathematics
   • Measurement Science
   • Mechanical Engineering
   • Media and Communication Science
   • Media studies and journalism
   • Microbiology
   • Natural Resources Management
   • Natural Science
   • Nursing
   • Optometry
   • Organic Chemistry
   • Organisational theory
   • Paleoecology
   • Pedagogy
   • Pharmacology
   • Physics
   • Political Science
   • Practical Philosophy
   • Psychology
   • Religious Studies
   • Science Education
   • Social Work
   • Sociology
   • Technology and Computer Science
   • Tourism Studies
   • Virology
   • Zoonotic Ecology
  • And
   Subject / course
   • -
   • Arkeologi
   • Bildpedagogik
   • Biology
   • Biomedical Laboratory Science (Closed down 2008-12-10)
   • Biomedicine
   • Business Administration - Accounting
   • Business Administration - Management Accounting
   • Business Administration - Marketing
   • Business Administration - Organization Leadership
   • Business Administration - Other
   • Chemistry
   • Chief Engineer
   • Computer technology
   • Design
   • Educational Science
   • English
   • Environmental Science
   • Environmental Technology
   • Geografi
   • Historia
   • Informatics
   • Journalism
   • Kulturgeografi
   • Master Mariner
   • Media- and Communications Studies
   • Media production
   • Nursing
   • Optometry
   • Pedagogy
   • Pharmacy
   • Physical Education
   • Physics
   • Production Engineer/Energy Engineer
   • Psychology
   • Religionsvetenskap
   • Samhällskunskap
   • Social Work
   • Sociologi
   • Special Education
   • Statsvetenskap
   • Svenska
   • Tourism
  • And
   Educational program
  • And
   Category(id)
   Browse
  • And
   Language
   • -
   • Arabic
   • Baluchi
   • Belarusian
   • Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
   • Bosnian
   • Bulgarian
   • Catalan; Valencian
   • Chinese
   • Croatian
   • Czech
   • Danish
   • Dutch; Flemish
   • English
   • Esperanto
   • Estonian
   • Faroese
   • Finnish
   • French
   • German
   • Greek, Ancient (to 1453)
   • Greek, Modern (1453-)
   • Hebrew
   • Hindi
   • Hungarian
   • Icelandic
   • Indonesian
   • Irish
   • Italian
   • Japanese
   • Kalaallisut; Greenlandic
   • Korean
   • Kurdish
   • Latin
   • Latvian
   • Lithuanian
   • Macedonian
   • Madurese
   • Mongolian
   • Norwegian
   • Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
   • Persian
   • Polish
   • Portuguese
   • Romanian
   • Russian
   • Sami languages (Other)
   • Sanskrit
   • Serbian
   • Slovak
   • Slovenian
   • Spanish
   • Swahili
   • Swedish
   • Tigrinya
   • Turkish
   • Ukrainian
   • Undetermined
   • Urdu
   • Vietnamese
   • Western Frisian
  • And
   Publication type
  • And
   Status
   • -
   • Accepted
   • Epub ahead of print
   • In press
   • Published
   • Submitted
  • And
   Content type
Choose subject
Show departments that are closed down
Choose subject
Show subjects that no longer are in use
Choose research subject
Show research subjects that no longer are in use
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use
  Specify fields to be exported
  Choose format and sort order
  • Format
   • Atom
   • APA
   • BibTex
   • CSV (choose columns)
   • CSV 1
   • CSV 2
   • CSV 3
   • CSV 4
   • CSV 5
   • CSV all metadata
   • CSV all metadata version 2
   • OAIDC
   • HTML-div
   • Endnote
   • ETDMS
   • GMD
   • MARC-XML
   • Mods
   • RIS
   • RSS
   • HTML-table
   • Vancouver
   • CSL-JSON
  • Choose CSV columns
  • Number of rows
  • Sort
   • Standard (Relevance)
   • Author A-Ö
   • Author Ö-A
   • Title A-Ö
   • Title Ö-A
   • Publication type A-Ö
   • Publication type Ö-A
   • Issued (Oldest first)
   • Issued (Newest first)
   • Created (Oldest first)
   • Created (Newest first)
   • Last updated (Oldest first)
   • Last updated (Newest first)
  • Sort
   • Standard (Relevance)
   • Author A-Ö
   • Author Ö-A
   • Title A-Ö
   • Title Ö-A
   • Publication type A-Ö
   • Publication type Ö-A
   • Issued (Oldest first)
   • Issued (Newest first)
   • Created (Oldest first)
   • Created (Newest first)
   • Last updated (Oldest first)
   • Last updated (Newest first)
  Paste link
  v. 2.28.0